Tre bøker fra forlaget Davvi Girji:

Møte med tre forfattere i Oslo

Lørdag 20. oktober 2007 hadde Oslo Sámiid Searvi invitert til et møte med tre forfattere som har kommet ut med bøker på Davvi Girji nå i høst. To av forfatterne var debutanter, mens den tredje kom ut med sin åttende bok. Alle bøkene var bøker som på hver sin måte tok opp det å være same eller vokse opp i et samisk miljø og samfunn nordpå.

Tekst og foto: Valerius Hildonen-Nilsen

Det var Jeanette Aslaksen med sin diktsamling "Mu Klisea", Ellen Hofsø med ungdomsromanen "Til Sara" (samisk utgave "Sárái") og tilslutt Per Kvaale Caspersen med barneboka "Spor i snøen". Det var en fullsatt sal på Samisk Hus i Oslo som var stedet for forfattermøtet, hvor hver av forfatterne presenterte sin bok, og hvor de leste utdrag fra sine bøker. I tillegg var ble det mulig å få en prat med de enkelte forfatterne og få en signert utgave av de enkelte bøkene.

Mu klisea

Utgitt: 2007
Forlag: Davvi Girji
Innb.: Innbundet
Språk: Flerspråklig, Nordsamisk, bokmål og engelsk.
Sider: 80 sider
ISBN: 9788273746702
Utgave: 1. utg.
Alder: Barn 10-12; ungdom
Genre: Lyrikk
Illustrert: fotografier av forfatteren.
Mer info: Mu klisea
Info på samisk: Mu klisea

Det ble et spennende møte med tre ulike forfattere som på hver sin måte ga gjennom sine bøker et bilde av det å vokse opp i et samisk miljø, et lokalsamfunn og den hverdag en opplevde i det samiske samfunn, i dag og på femtitallet.

Jeanette Aslaksen (24) som den yngste av de tre, og debutant, gav gjennom sin ungdomsdiktsamling et bilde av det å være ung same.
Diktsamlingen "Mu Klisea" som på norsk ville hete "Min klisje", er en samling med dikt i all hovedsak på nordsamisk, men med en rekke dikt på norsk og noen på engelsk.
Jeanette Aslaksen presenterer
sin diktsamling på Samisk Hus i Oslo.

"Boka er en ungdomsdiktbok som alle diktene til sammen forteller en hel historie som tar for seg det å være ungdom og i møte med med livet og det voksne livet, hvor en reflekterer over livet, reflekterer over møte med kjærligheten, livet, over hvem man er, og i møte med de ulike emisjonene som man får igjennom ungdomstia. Sorg, det å være sinna, det å kjede seg, det å drømme seg bort, sladder, tar for seg litt av alle livets aspekter", fortalte Jeanette inledningsvis om sin diktsamling "Mu Klisea".

Allerede som 9-åring skrev hun sitt første dikt, og forsto allerede da at dikt var noe hun likte. Lærerne på videregående skole inspirerte henne til å gripe fatt i denne interressen, og atten år gammel sendte hun inn til forlaget Davvi Girji en bunke med dikt. Som gjennom en lengre prosess har blitt diktsamlingen "Mu klisea" - min klisjé. "En personlig bok," fortalte hun, men også en bok som gjennom diktene forteller en historie om en person.

Hun fortalte hvorfor hun valgte å presentere dikt på tre språk, og latt dem stå alene i vært sitt språk: "Som same vokser en opp ikke bare med samisk, men også med norsk, men også med alt rundt seg av media innspill så er også engelsk det tredje språket... man vokser opp med å tenke på tre forskjellige språk, og derfor utvikler jeg meg på tre forskjellige språk."

Mange unge vil nok kjenne seg igjen i hennes dikt, i tillegg er boka illustrert med hennes egne fotografier fra naturen som setter et ekstra preg på diktsamlingen.
Her er et av de norske diktene:


"Jeg tenker på deg som min sang
min vuggevise
min hjerteklang"

 

Videoopptak fra presentasjonen av Jeanette Aslaksen sin presentasjon av "Mu klisea".
Lytt til Jeanette Aslaksen som presenterer seg selv og sin bok "Mu klisea" på Samisk Hus i Oslo (redigert opptak).

Til Sara eller på samisk Sárái

Utgitt: 2007
Forlag: Davvi Girji
Innb.: Innbundet
Språk: Bokmål
Sider: 235 sider
ISBN: 9788273746832
Utgave: 1. utg.
Alder: Barn 10-12; ungdom
Tidsepoke: Etterkrigstiden
Omhandlet sted:Troms
Genre: Romaner
Mer info: Til Sara
Utgitt: 2007
Forlag: Davvi Girji
Innb.: Innbundet
Språk: Nordsamisk
Sider: 235 sider
ISBN: 9788273746719
Utgave: 1. utg.
Alder: Barn 10-12; ungdom
Tidsepoke: Etterkrigstiden
Omhandlet sted:Troms
Genre: Romaner
Oversettere: Áleht Jovnna Máret og Ánne Máret Eira

Mer Info: Sárái
Info på samisk:Sárái
"Til Sara" er en helt annen bok og har en annen vinkling til det å vokse opp som same. Handlingen foregår på kysten av Sør-Troms i det markesamiske kjerneområdet sør for Harstad, og omhandler det å vokse opp som markesame på femtitallet i særdeleshet. Likevel er handlingen bygd opp på en slik måte at du får innblikk i dagens situasjon og femtitallets hverdag.
Ellen Hofsø har sine barne og ungdomsrøtter fra sin fars hjemplass på Senja, men det var først i voksen alder da hun bodde på Senja i seks år at hun virkelig fikk møte samenes hverdag og den kulturkonflikt som utspant der, så vel politisk som lokalt.
Ellen Hofsø presenterer
sin norske utgave av sin roman på Samisk Hus i Oslo.

Reindriftsamene som drev med reindrift fikk restriksjoner på sin beiterett og det oppsto konflikt mellom lokalbefolkningen og de som drev reindrift. Mange fastboende samer ville heller ikke erkjenne sin samiske bakgrunn, og en snakket ikke høyt om eller likte å bli spurt om en var same. Det skulle helst forties utover femtitallet og senere. Det er først i de siste årene at bevisstheten om sin samiske bakgrunn har vokst fram, som en følge av, ikke minst Altasaken, etableringen av Sametinget og de unges interresse og stolthet for sin etniske bakgrunn.

Historien fortelles til barnebarnet Sara, som fortelles av bestemoren som er i sekstiårene. Historien veksler mellom Kristinas historie og sine opplevelser og barndom på femtitallet som hun forteller til Sara. På den måten får vi et innblikk i hvordan det var å vokse opp i femtitallets Nord-Norge og i møte med dagens samfunn gjennom Sara.

"Til Sara" er Ellens åttende bok, hennes første bok kom ut i 1984 og var et oppgjør med psykiatrien, som fikk navnet "Ingen utgang", senere har hun skrevet flere romaner, ungdomsbøker og en barnebok "Stikk deg fri" (2002).

Kristina finner tilflukt og trygghet hos geitene på fjellet der hun flykter "verstefar". Kristina vokser opp hos sine besteforeldre og en døv søster av bestemora, etter at moren forlater henne uten å gi noen forklaring på hvorfor. Kristina kjenner ikke sine foreldre. Hun får høre en historie fra sin bestemor og en annen fra bestefar, og hun vet ikke hva hun skal tru, på skolen sier barna at mora har rømt.

Bestemora er Kristinas nærmeste person, bestemora er glad i ho og er snill mot Kristina. Kristina er en sterk person, og tross mye uvisshet, vansker mv. så er hun glad i naturen og ikke minst geitene sine. Når Kristina er 12 1/2 år dør bestemora og blir alene med bestefaren og tante Lavina som er døv. Bare noen uker etter bestemorens død begår bestefaren et seksuelt overgrep mot Kristina og boka handler om hennes frykt og fluktforsøk. Boka handler like mye om hennes styrke og kjærlighet ikke minst til nære personer. Ikke minst barna hun blir kjent med i nabobygda, hvor markesamene bor.

Ellen Hofsø leste flere bruddstykker fra boka til akkompament fra hennes sønns vakre gitarspill, som ga en varm og fin overgang til de ulike utdragene fra en bok full av dramatikk, mange spørsmål, følelser og kjærlighet.

Den samiske utgaven "Sárái" er oversatt til nord-samisk av Álet-Jovn-Máret ja Ánne Máret Eira, en vakker oversettelse til samisk.


Spor i snøen

Utgitt: 2007
Forlag: Davvi Girji
Innb.: Innbundet
Språk: Bokmål
Sider: 106 sider
ISBN: 9788273746214
Utgave: 1. utg.
Alder: Barn 10-12; ungdom
Omhandlet sted:Nord-Norge
Genre: Romaner
Illustrert av Jurate Marcinkeviciute
Mer info: Spor i snøen
"Spor i snøen" av Per Kvaale Caspersen var den tredje boka og forfatteren som Davvi Girji prensenterte denne lørdagen på Samisk Hus i Oslo. "Spor i snøen" er en ungdomsbok i aldersgruppen 10-12 år, og handler om guttene Trond, John og Kenneth som går i 8-klasse på ungdomsskolen i en sjøsamisk bygd nordpå. Guttene har hørt fra slektninger om at det skal la seg gjøre å fange røyskatter.
På skolen har de fått oppgave å fange røyskatter, og etter at fellene er lagt ut er de stadig ute å ser til fellene og det er på en av disse turene kommer de over fotspor som de lurer kommer i fra, sporene kommer opp fra fjellet.
Per Kvaale Caspersen presenterer
sin norske utgave av sin spenningsroman
på Samisk Hus i Oslo.

Kan det være et jaktlag, noen som har vært å sett etter sauer, men de får ikke noe svar og det vekker deres nysgjerrighet. "Spor i snøen" er en spenningsroman, og vi følger guttenes jakt på sporene de finner.

Dette er den første skjønnlitterære boka til Per K. Caspersen har tidligere jobbet som lærer. Jurate Marcinkeviciute som er opprinnelig fra Litauen og jobber til daglig som grafisk designer og illustratør, har laget en rekke veldig illustrerende illustrasjoner til boka.


Møte med samisk kulur

Hadde gleden av å møte fire menneskers møte med den samiske kulturen. Jeanette som er vokst opp midt opp i den samiske kulturen i Karasjok, men også hvor språket er både samisk og norsk, og innimellom møte med finsk. Det å vokse opp i dagens samfunn i et av de mest sentrale samiske områdene her i landet, og i en tid da samisk og samiske befolkning sto i sentrum for store endringer. Altasaken, Sametinget og aksjoner på ulike plan preget hverdagen i og utenfor områdene. En oppblomstring av interressen for sin egen opprinnelse, kultur og ikke minst kamp for sine rettigheter, språklig, kulturelt og samfunnsmessig. Den unge samiske kulturen kontra den gamle og tradisjonelle.

På den andre siden hadde du kystkulturen, sjøsamene og de bofaste, de som ofte kom i skyggen av fokuset på reindriftsamene og de verdier som lå der. Der var det et folk som ble gjort mer og mer usynlig, ikke minst av sine egne, skammen og frykten for sitt opprinnelige opphav. Det å skjule sine aner, sin samiske bakgrunn ble langt viktigere enn noe annet. Dette preget ikke minst markesamene på Senja, og også andre kystsamer i Troms, Finnmark og deler av Nordland.

Språket ble delvis gjemt bort av besteforeldre og foreldre generasjonen, en skulle ikke snakke høyt om at en var same eller hadde samiske røtter. Det ble lagt lokk på samiskheten. En kulturarv holdt på å dø ut.

Det er i dette møtet at de to andre forfatterne Ellen Hofsø og Per Kvaale Caspersen, prøver å sette ord på fortiden og nåtiden å gi et bilde av den tiden og nåtiden. Gi kulturkonfliktene og kulturene et ansikt. På ulike måter møter vi deler av en hverdag som mange vil nok kjenne seg igjen i.

Illustratøren Jurate Marcinkeviciute har også sin bakgrunn, og på mange måter kan identifisere seg med de kulturkonflikter som hun gjennom sine illustrasjoner i "Spor i snøen" skaper og forsterker teksten i Per K. Caspersens bok på en fin og illustrerende måte. Har bodd i Norge i over åtte og et halvt år, og har jobbet som illustratør i ti år i Litauen. Jobber idag med grafisk designer og som illustratør i Norge.
Tilbake til innholdssiden "om Valerius"

 

_______________________________
NOEN OMTALER ANDRE STEDER:

Linker som omhandler "Mu klisea", NRK Sámi Radio:
Oppslag NRK Sámi Radio, med linker til noen av diktene opplest på radioen:"Nuorra poehta ilbmadan girjji" 30.okt. 2007.

Intervju med Jeanette Aslaksen på samisk , NRK Sámi Radio (Ánne Olli).

NRK ´ARDNA: "Odda musihkka ja divttat Ártnas":
Jeanette Aslaksen kommer i Ártnas studio og leser egne dikt, torsdag, den 27. des. 07, kl 17:20 og torsdag, den 3. jan. 08 samme tid.

Ártnas NRK 1: "Mu klisea" 27. desember 2007 (innslaget med Jeanette Renée)

Hele programmet fra 27. desember 2007

 

Tromsø Bibliotek markerte samiske litteraturdager 7. og 8. februar 2008, hvor blant annet Jeanette deltok ifølge Nordlys.

Sámi Joatkkaskuvla /Samisk Videregående Skole i Karasjok og Verdens bokdag deltok også Jeanette Renée K. E. Holmberg Aslaksen hvor hun leste fra sin bok.Se også dette oppslaget., og hva NRK Sámi Radio, skriver: "Variert feiring av verdens bokdag".

Sáminuorat og Jeanette Aslaksen "Jeanettes klisjéer" av Kenneth Haetta.


Linker som omhandler "Til Sara" og eller "Sárai":

Lytt til NRK's opptak med Ellen Hofsø om: "Til Sara", hennes forfatterskap og hennes opptatthet hva gjelder samene, ikke minst sjøsamene. NRK Sámi Radio (Ánne Olli).

Omtale på samisk om "Sárái", NRK Sámi Radio (Ássi doaimmaha Ánne Olli).

Harstad Tidende (ht.no) av Ivar L. Paulsen: "Ei bortgjemt historie" "Med ungdomsromanen "Til Sara" forteller forfatter Elloen hofsø fra Stokmarknes om tabuer, misbruk og undertrykking."

Vesterålen Online: "Ny bok fra Hofsø":"Til Sara er en historie om tabuer, misbruk, benekting av virkeligheten og undertrykking, men er samtidig en historie om identitet, kamp og seier, men aller mest om kjærlighet."


Linker/oppslag/faksmile som omhandler "Mu klisea", "Spor i snøen" og "Til Sara":

 


Torsdag 25. oktober 2007 hadde Ságat et oppslag om møte med de tre forfatterne, Jeanette, Ellen og Per, skrevet av Beate Heide, foto av Helene Hauge Sæther. Ságat har sitt hovedkontor og trykkeri i Lakselv i Porsanger kommune i Finnmark. Les mer om Ságat her.


ABC Nyheter: Møte med tre forfattere...

Se flere nyheter på ABC Nyheter

Så noen andre forfattere og deres novelller lest opp av Valerius Hildonen-Nilsen.