Tilbake til....

 

Redigert opptak fra Samisk Hus i Oslo den 20. oktober 2007, hvor Jeanette Aslaksen presenterer seg selv og leser noen av sine egne dikt fra diktsamlingen "Mu klisea":

Lydopptaket er redigert av Valerius Hildonen-Nilsen.
Copyright:: Valerius Hildonen-Nilsen og Jeanette Aslaksen.
NB! Gjør oppmerksom på at det er noe bakgrunnsstøy og at kvaliteten ikke er det beste etter at lydopptaket er kopiert fra et videoopptak i forbindelse med presentasjonen.