Novellen: "Liljene på marken" av Margarethe Jessen, opplest av Valerius Hildonen-Nilsen: