Kart over Friarfjord

Nr Navn Kommentar
1 Lars og Sara Hvor vi bodde når Karl ble født.
2 Arbeidsboligene til de som jobbet på Skiferbruddet. Det var kai her. Brakkene vi bodde før vi flyttet i hytta.
3 Hytta vi bygget i 1955. I tillegg til hytta hadde vi en fjøsgamme. Hytta vår i Friarfjord hvor vi bodde fra 1955
4 Her bodde fam. Reberg som var sjef for Skiferbruddet. Her bodde han som var sjef for Skiferbruddet
5 Her bodde Arnt Solbakken.  
6 Her bodde fam. Bjørgum  
7 Her hadde Arild Sommervik butikken sin, det var også kai her. Her bodde de to guttene vi brukte å leke med, de var noe eldre enn oss.
8 Her bodde Jon Mattis og Frida Johnsen. De hadde to sønner, Jon Arne og Steinar som var litt eldre enn Wilfred og meg. De var våre lekekamerater. 
9 Rangvalg og Gerd Barbala Det gamle huset deres er i dag borte, nå står et nyere hus nærmere elvemunningen.
10 Johannes og Anna Persen. Litt usikker på navnet, men her bodde også foreldre, barn og barnebarn. 
11 Jyllum Datra her bodde i Karasjok da jeg bodde der fra 1980 til 1993. Giftet seg med en av sønnene til Jon Mattis.
12 Sivert Persen  
13 Johan og Signe Johnsen Bror til Jon Mattis. Hun kom fra Nord-Vestlandet. De hadde to sønner på vår alder, den ene het Jostein, den andre husker jeg ikke.
Her var vi mye å lekte.
14 Skiferbruddet. Utover her var det skiferbruddet som pappa jobbet på.
15 Gammelt skiferbrudd Her lå et gammelt skiferbrudd som var delvis nedlagt.
16 Nils og Ella Olaussen Mine guforeldre. Nils var bror til farmor, Lea Nilsen i Porsanger. De hadde tre døtre, hvor av to er gått bort. Solbjørg bor i dag i Porsgrunn. 
17 Lebesby, på 50-tallet var det også sykestue her. På sykestua i Lebesby var det jeg ble lagt inn kort tid etter fødselen. Måtte reise med båt fra Nyheim til Lebesby, som det framgår av kartet var det et godt havstykke en måtte over for å komme med båt til Lebesby.

Kartet jeg har tegnet viser Friarfjord, hvor jeg er født og hvor jeg vokste opp i perioder av mine første år. Jeg har nummerert steder hvor det bodde folk på den tiden vi bodde der, slik vi husker det. Jeg tar forbehold om eventuelle feil i den informasjonen som kommer fram her. Kartet er tegnet med utgangspunkt i et kart som finnes på nettet og skal være bortimot identisk med de faktiske forhold i dag. Hovedveien som går igjennom Friarfjord er RV 98, i den ene retningen mot Ifjord, Tana og Kirkenes og i den andre mot Kunes, Børselv og Lakselv, videre derfra til Olderfjord, Honningsvåg (Nordkapp), Hammerfest, Alta og Havøysund. 

Se Friarfjord som satelittfoto

Kan huske som barn at vi var på turer oppe ved Friarfjordvannet. Wilfred og jeg brukte å gå helt til Holmen, enten langs veien eller langs fjæra. Nede ved elevmunningen hadde vi båten vår liggende. Litt lengre opp i elva var det en hengebru som var skummel.  

Satelittfoto av Friarfjord slik det er der omtrent nå for tiden. Jeg har skrevet inn ulike stedsnavn som jeg har funnet på ulike kart på Internett slik de framgår det. Satelittfotoutsnittet er hentet fra NordAtlas sine nettsider hvor en kan få fram utlike karttyper for ulike områder i Finnmark. Siden vi bodde her fra begynnelsen av femtitallet og fram til juni-juli 1959 i perioder, så har mye endret seg og bosettingen i dag er noe helt annet enn hva den var den gangen. En del av bebyggelsen fra den gangen eksisterer omtrent slik som da, med mindre endringer. På Heimdal var det da vi bodde i Friarfjord butikk og mellom Heimdal og Nyheim var det enda rester av gamle skiferbrudd.

 

De større byggene nede ved elvemunningen eksisterte ikke da vi bodde i Friarfjord. Det var, hva jeg kan huske heller ikke noen som bodde mellom krysset ned til Nyheim og Heimdal, ikke før du kom til selve Heimdal hvor butikken var, og til selve Nyheim. Ellers var det folk som bodde mellom krysset og langt hovedveien mot Ifjord helt ut til Holmen. Det var forøvrig det siste huset i Friarfjord på den tiden vi bodde der.

 

Her er et bilde  av det huset mine foreldre bodde i da jeg ble født, natt til lørdag  22. desember 1951 kort tid etter midnatt ble jeg født i dette huset, som så litt anderledes enn på dette bildet tatt langt serere. Huser sto på gården der Lars Andreas Larsen og kona hans Sara Larsen bodde og hvor mine foreldre hadde fått anleding til å bo i dette lille huset. På kartet er stedet avmerket med ett etttall (1) hvor huset omtren lå på den tiden. Senere ble dette huset overtatt av datter til mine gudforeldre i Ifjord, Ella og Nils Olaussen og ble brukt på syttitallet som hønsehus. Derfor har jeg skøyet med at jeg var født i et hønsehus, men det er jo fordi at det langt senere ble brukt som det.