Mormors, Sofie Konstanses dåpsattest kopi fra Russland. Er å finne orginal på Tana museum i Polmak i Tana. Har fått for flere år siden fått oversatt den til norsk, noe sogneprest Øystein Skille i Tana var behjelpelig med via sine kontakter. Den ganngen ble det sagt at deler av teksten var det usikkerhet rundt, fordi språet er av eldre karater, enn dagens russisk.
Så er det noen som mener å kunne oversette denne, enda engnag hadde jeg vært takknemlig for det.