Sjette generasjon Hiltunen fra Suvannon kylä
Du finner flere som er av sjette generasjon Hiltunen fra Suvannon på denne linken.
Til forsiden<<<<<adfdsa 23 (22a) Datter/tyttär Elsa Caisa Danieltyttär Hiltuens familie/perhe:
nederst på siden finner du flere linker...


Elsa Caisa og broren Johan Daniel dro til Norge...
I oversikten over utflyttede fra Sodankylä finner vi Hans Gustav Halonen og hustru Elsa Caisa med barna Hans Gustav og Matts, de øvrige barna er døde. Årstallet er muligens 1856, under søstras familie finner vi broren Johan Daniel som stå utreise årstall 1857., altså året etter søsterens og hennes familie utvandret til Norge. I boka til PaavoRiihitammela "Poikela, ¨Aärelä ja Sen sata sivusukua" finner vi en del skrevet om Hans G. Halonen og hans slekt., her står hans mellomnanv skrevet på denne måten "Kustaus" , og er født den 28.04.1820 i Kelujärvi, Sodankylä. Videre står det at "Muuttanut pois 1856 Norjan,Vesisaaren. Hans Kustaus muutti Norjaan koko pehereensä kanssa v 1856." (s. 174, taulu 469). Det bekrefter det jeg også har funnet ut at familien utvandret til Norge og nærmere bestemt Vadsø (Vesisaari på finsk). Det står videre at han døde i Sodankylä, så ifølge den opplysningen vendte de antageligvis tilbake til Finland, da det ikke har vært mulig for meg å finne hveken, Elsa Caisa eller Hans i kirkebøker eller senere folketellinger.

  Her ser vi at såvel søsteren og hennes famille og Johan Daniel står som utvandret til Norge (bilde over). Under ser vi at i følge folketellingen for 1865 så står Hans Gustav Halonen oppført med sønnen Hans Gustav (20 år), Mathis (14 år) og en sønn født i Vadsø, Frantz Oskar (7 år), født i Vadsø. Moren, Elsa Caisa Hiltunen (Hildonen) står ikke oppført her. Det kan skyldes at hun er et annet sted eller er død da tellingen ble foretatt.
Johan Fredrik Hildonen (f.1875) fikk en sønn som ble dødt Frantz Oskar, og kan være oppkalt etter denne Frantz Oskar. Dette forteller hvert fall at søsteren (Elsa Caisa) til Johan Daniel kom til Norge og var bosatt i indre Kvænby i Vadsø, gard nr 22.

Skjebnen til foreldrene og barna?
Siden ministeralbøker for Vadsø by mageler for 1839-1873, og klokkerbok for Vadsø by og landsokn, 1854-1874 mangler. Har det ikke vært mulig for meg utfra kirkebøkerne å finne ut hva som skjedde med Elsa Caisa og Hans Gustav og de øvrige barna som kom til Norge.Foreldrene er så langt ikke å finne i folketellingen for 1875, den enste som finnes er Matts eller Mathis som i 1875 logerer hos søsteren Anna og hennes mann Johan Simonsen Halonen.

Finner heller ikke at Frantz Oskar blir konfirmert.

Mathis gifter seg

Derimot finner jeg at Mathis Hansen Halonen gifter seg den 12. nov. 1876 (22. s.e.t.) med Marie Kristine Söderström i Vadsø by.
(Bysognet i Vadsø 1873-1884, s. 196, nr. 25).
Hans far: Hans Gustav H. Hennes far: Joh. Erik S.

Forlovere er Frants Ose. Konstansius, Vadsø og Joh. Peter Saksi, Vadsø.
Lysning 18 s.e. tr og flg.

Vaksine han Vadsø, 17.03.1867.Vaksine hun: Vadsø, 08.03.1874.


Matr.nr L.nr

Gårdsnavn/maatilanimi/Gate/gatu:
Nr 3 Halonen my og/ja

Indre Kvænby

Fylke/lääni: Lappland/Lapinläani
Finnmark/Finnmarku

Familie nr/
Suku numero:

23

    Stedsnavn/paikanimi:
Sodankylä kirkested og/ja Vadsø/Vesisaari

Kommune/kunta:
Vadsø/Vesisaari

 

Land/Maa:

Finland
Suomi
Norge/Norja

Til
Fra Navn,nimi (etunimi, sukunimi tai tyttönimi), fødested/syntymäkotikunta/ Født
Syntymäpäiva

Døpt
Kaste

Konfirmert
Konfirmaatio
Gift
Aviollitto
Død
Kuollut

Far / isä:
Hans Gustav (Kustaus) Halonen

Foreldre og søsken / Vanhemmat ja sisarukset:

Far/isä Hans Halonen før/ent. Poikela (f/s. Yläkitinen, Sodankylä, 18.03.1775, død/kuollut Sodankylä, Kelujärvi på plassen/tila Halonen 3. Giftet seg/puoliso 14.11.1802, Sodankylä, Brita Tepsa f/s Sodankylä 11.08.1778, d/k 1863, Sodankylä, på plassen/tila Haloen 3. Hennes foreldre/vanhemmat:
Eerik Sattanen, Tepsa og/ja Elin Orajärvi.

Søsken/sisarukset:
Susanna Sofia Halonen
,Sodankylä, Kelujärvi f/s 23.12.1802
Elin Halonen
,Sodankylä, Kelujärvi f/s 29.10.1804, d/k 29.10.1804
Elin Halonen
,Sodankylä, Kelujärvi f/s 07.03.1806, gift/puolisto 26.11.1832, Nils Gustavsberg, f/s 21.03.1803, d/g 1876, 8 barn/lapsia.
Matti Halonen
,Sodankylä, Kelujärvi f/s 01.05.1811, gift/puolisto Brita Jaakkola, f/s Utsjoki, 1800. 3 barn/lapsia.
Brita Stina Halonen
,Sodankylä, Sattaren f/s 03.03.1814, d/k 12.07.1874, Sodankylä. Gift/puolisto 22.12.1849,Sodankylä Gabriel Poikela, 1 Mathlin, f/s. 20.03.1802, d/k. 19.05.1864, Sodankylä. 1 sønn/poika.
Anna Halonen
,Sodankylä, Sattanen f/s 24.10.1816, d/k 09.07.1875, Sodankylä. Gift med/puolisto 16.05.1847 Sodankylä/Sodankylässä Daniel Erikinpoika Hiltunen, f/s 1823, flyttet til/siirry sis Daniel

28.04.
1820
  30.11.
1845
22 a

Hustru / Vaimi Mor / äiti:
Elsa Caisa Danielstyttär Hiltunen


20.10.
1823
    30.11.
1845
Nr/
numero:
Deres barn / heidän lapsi: (uekte barn/ au: u ):  
31
23 a

Hans Gustav

til Amerika fra Trondheim, 10.07.1873, sammen med sin kone Karoline Halonen*

14.02.
1846
23 b
Brita Catharina 05.07.
1848
død/kuollut
23 c
Johan 30.09.
1850
30.09.
1850
23 d
Matts (Mathis)
gift i Vadsø, og utvandret til Amerika med sin kone, dato 16.06.1880.
01.12.
1851
    12.11.
1876
 
23 e
Mari? Gustafa? 30.06.
1854?
død/kuollut
Frantz Oskar ca. 1858


Mathis og Marie Kristine
til Amerika

Ifølge kirkebok for Bysognet i Vadsø 1873-1884, vedr. utflyttede (også Børn) nr. 3 og 4 (1880) står Mathis Hansen Halonen f. 1852 og hustru Marie Kristine f. Söderström oppført, den 16. juni 1880 hvor det står at de flytter til Amerika:

Emigranter fra Trondheim:
21442-2: 1880, s. 131, linjenr 18-19:

Reg. dato og dato: 26.06.1880
Mathias Hanss., Dagarberider, m., 28, Vadsø

Maria Hanss., Kone, k, 23, Vadsø;
Reisemål: Hancock Mich
Linje: Allan
Dampskib: Domino,

Bill. bet. i Amerkia.

 

Hans G. Halonen og Karoline Halonen til Amerika
Ifølge emigranter fra Trondheim i 1873 finner vi Hans G. Halonen, 27 år, det vil si at Hans G. er født i 1846, og det stemmer jo med Hans Gustav som er født 14. febr. 1846, bror til Matts, som dro til Amerika i 1880. I føge oversikten så reiste Hans Gustav Halonen sammen med sin kone Karoline Halonen,
28 år, født ca. 1845 eller 46. Reg. dato er 4. juli 1873, og dato for avreise 10. juli s. å., begge bosatt i Vadsø og reisemål er Hancock, agent Allan, og med skipet Tasso.

Her er bilde av kirkebok for Sodankylä hvor det framgår at de har giftet seg den 30. november 1845.

Opplysningene vedrørende Hans Gustav og Elsa Caisa familie er hentet fra Rippigirji for Sodankylä 1845-58, bilde (kuva) 38 (Sukuhistoria ). Forøvrig er giftemål dokumentert.

Det tyder på at det er Hans Gustavs foreldre som er oppført øverst på siden:

Hans Halonen f. 18.05?.1775 og hustru
Brita f. 11.08.1878
deres barn er antageligvis:

Dr. Brita Stian f. ?? 1814
Dr. Anna f. 20.10.1816
Son Hans Gustav Hanson f. 28.04.1820 (gift med Elsa Caisa Danielsd. Hiltunen over)
Son Matts Hansson f. 01.05.1811

Tar forbehold om at ikke alle er barn av Hans og Elsa. Der er også ført til noen arnmerkninger hva gjelder Hans Gustav Halonen på motsatt side som er noe vanskelig å tolke. Samtidig som jeg ikke har sjekket ut med fødte og døde, hva gjelder deres barn og foreldre og søsken til Hans Gustav.

 

  24 (22b) Datter/tyttär Anna Stina Danieltyttär Hiltuens familie/perhe:
  Ifølge folketellingen for 1865 og 1875 finner vi Johan Simonsen Halonen og Anna Stina eller som i 1865 tellingen skriver navnet hennes Anna Christine. Forøvrig stemmer alder med søsteren til Johan Daniel, da Anna Stina er født den 22. mai 1825.
  Vi ser at Johan Simonsen Halonen, blir hans fornavn skrevet litt anderledes enn de øvrige stedene, Simon Jonni, her står også navnet til barna med begge fornavn, Lise Johanne og Sofie Mathilde. Det stemmer forøvrig med opplysningene om Sofie da hun blir konfirmert i 14. april 1878. Her står navnet til moren også oppført med Anna Christine.
 

Ifølge folketellingen for 1875 for Vadsø står det at en ved navn Johan Simonsen Halonen født år 1819 i Solankyla Finland og hustru Anna Danielsdatter født 1824 Solankyla Finland. De er oppført med to barn, i tillegg har jeg funnet at den yngste av de to barna ble konfirmert i 1878 i Vadsø, der står også fødselsdato for henne. I tllegg til Sofie heter hun også Matilde i følge konfirmasjonsopplysningene.

Mathis Halonen, født 1851, Sodänkylä i Finland ser vi, som nevnt før, er logernede hos tanta si og kusinene. Han gifter seg (1876) og emigrerer i 1880 til Amerika.

 
Matr.nr L.nr

Gårdsnavn/maatilanimi/Gate/gatu: Indre Kvænby

Fylke/lääni:Vadsø/Vesisäri

Familie nr/
Suku numero:
24

    Stedsnavn/paikanimi:
Vadsø/Vesisaari

Kommune/kunta: Vadsø kommune/Vesisäri kunta

 

Land/Maa:

Norge
Norja

Til
Fra Navn,nimi (etunimi, sukunimi tai tyttönimi), fødested/syntymäkotikunta/ Født
Syntymäpäiva

Døpt
Kaste

Konfirmert
Konfirmaatio
Gift
Aviollitto
Død
Kuollut

Far / isä:
Johan Simonsen Halonen

1819   31.01.
1851
 

Hustru / Vaimi Mor / äiti:
Anna Stina Danielstyttär Hiltuen


22.05.
1825
    31.01.
1851
 
Nr/
numero:
Deres barn / heidän lapsi: (uekte barn/ au: u ):  
30 24 a

Lisa (Elisa) Johanne Halonen
født/synty Vadøs, Vesisari, Finnmark, Norge,
gift med kv.handelsbetent Oluf Hermann Putelä el. Pietelä (f./s Kemi 05.07.1858).

27.04.
1856
11.08.
1878
24 b Sofie Matilde Halonen
født/synty og/ja konfirmert/konfirmaatio Vadøs, Vesisari, Finnmark, Norge,
26.07.
1862
14.04.
1878
 
 

I rippigirji for Sodankylä står det noe om flyttemelding vedrørende datteren, men det er ikke godt å tolke hele teksten. Ved inngåelse av ekteskap så står noe som kan forståes som om Johan Simonsen er allerde bosatt i Norge eller har vært der. Det er likevel mye som peker i retning av at de som er oppført i Vadsø er Johan Simonsen Halonen som giftet seg med Anna Stina i januar 1855. Likevel skal en være noe forsiktig med å konkludere, før en har funnet andre ting som underbygger opplysningene i folketellingen for 1875.
Skal prøve å finne ut mer om skjebnen til såvel Johan og Anna Stina (Cristina), og de to barna deres Lise Johanne og Sofie Matilde.

  Ifølge kirkebok for Vadsø 1875-1884 så finner jeg Kv. pige Elisa Johanna Simonsen Halonen, f. Vadsø 27.04.1856 far Johan Simonsen Hallonen (s. 191 (1878) nr 6. Hun gifter seg, den 11. sept. 1878, med kv. handesbetjent og Ungkarl Oluf Hermann Putelä (Pietelä), f. Kemi (Finland) boende i Vadsø den 5. 7.1858 eller i april, far Johan Putelä el. Pietelä. Forlovere Johan Simon Halonen og Adolf Vold af Vadsø, lysning 21.07., 28.07. og 4.07.1878.
 
 
  25 (22c) Datter/tyttär Brita Susanna Danieltyttär Hiltuens familie/perhe:
   
 
Matr.nr L.nr

Gårdsnavn/maatilanimi/Gate/gatu:
Mettinen

Fylke/lääni: Lappland/Lapinläani

Familie nr/
Suku numero:
4

    Stedsnavn/paikanimi:
Hietasuando by, Sodankylä

Kommune/kunta:
Sodankylä

 

Land/Maa:

Finland
Suomi

Til
Fra Navn,nimi (etunimi, sukunimi tai tyttönimi), fødested/syntymäkotikunta/ Født
Syntymäpäiva

Døpt
Kaste

Konfirmert
Konfirmaatio
Gift
Aviollitto
Død
Kuollut

Far / isä:
enkemann
Pehr Johanpoika Mettinen

04.09.
1807
  26.12.
1855
 

Hustru / Vaimi Mor / äiti:
Brita Susanna Danielstyttär Hiltuen


02.03.
1827
    26.12.
1855
 
Nr/
numero:
Deres barn / heidän lapsi: (uekte barn/ au: u ):  
   
   
 
 

Da Pehr Johanpoika Mettinen giftet seg med Brita Susanna Danielsd. Hiltunen, var han året før blitt enkemann etter at hans første kone, Marie Jacobsd.,døde i 1849. De hadde følgende barn iflg. rippigirji, kuva 76 , (1845-1858):

Son Johan Fredrik født 14.08.1836
Datter Brita Gjertrud , født 24.01.1841, døpt 15.05.1841
Dr.Caisa Elisabeth, født 20.04. 1848, døpt 15.05.1848

Så langt har jeg ikke funnet at Pehr og Brita Susanna fikk barn. Pehr var jo nesten 20 år eldre enn Brita, og da de giftet seg i 1855 var han over 48 år gammel, mens Brita var 28 år.

 

 

  26 (22g) Sønn/poika Johan Daniel Danielpoika Hiltuens familie/perhe:
   
 
Matr.nr L.nr

Gårdsnavn/maatilanimi/Gate/gatu:
Norskholmen og/ja Rustefjelbma øvre

Fylke/lääni: Finnmark/Finmarkku

Familie nr/
Suku numero:

26

    Stedsnavn/paikanimi:
Tana/Teno

Kommune/kunta:

 

Land/Maa:

Norge
Norja

Til
Fra Navn,nimi (etunimi, sukunimi tai tyttönimi), fødested/syntymäkotikunta/ Født
Syntymäpäiva

Døpt
Kaste

Konfirmert
Konfirmaatio
Gift
Aviollitto
Død
Kuollut

Far / isä:
Johan Daniel Danielpoika (Hiltuen) Hildonen
kom til Norge omkring 1857-58, bodde på Norskholmen hos svigerforeldrene før han bygde hus i Rustefjelbma Øvre.

30.11.
1839
25.12.
1839
09.09.
1867

Hustru / Vaimi Mor / äiti:

Johanne Kathrine Johannesd. (Johannestyttär) Kylmänen

Les mer om Johanne Kathrine på siden om Kylmänen

04.12.
1851
23.05.
1851
23.06.
1867
09.09.
1867
08.04.
1923
Nr/
numero:
Deres barn / heidän lapsi: (uekte barn/ au: u ):  
32
26 a
Else Kathrine Johansdr Hildonen
Født på Norskholmen, konfirmert i Tana, gift i Vardø, Finnmark med Kristian Fredrik Kristiansen, f. 1859
01.05.
1868
20.09.
1868
25.06.
1885
18.08.
1889
renée
29b
26 b
Isak Wilhelm Johansen Hildonen
Født på Norskholmen, konfirmert i Tana og gift i Tana med Kathrine Jensdtr Midtgaard (f. Hedlund) f. 06.10.1866 Vefsn, Nordland.

11.09.
1870
09.10.
1870
21.06.
1885
20.03.
1957
Følg slektsleddene via Isak Wilhelm fram til Renée Zellweger
33
34
26 c

Alexander Johansen Hildonen
Født og konfirmert i Tana, I.:gift i Vardø med
Karen Marie Sivertsdr. Määttä, f. 1869 i Urafjord (Ura/Urakuba) Russland, død 11.05.1897 i Vardø.
II.forhold: med Emelie Elisabeth Juhotyt. Pyttyen, f. 24.04.1881, Waidekuba, Russland.


16.04.
1873
29.06.
1873
1889 20.04.
1896
27
28
26 d
Johan Fredrik Johansen Hildonen
 
25.06.
1875
29.08:
1875
22.06.
1890
30.09.
1900
07.01.
1942
Les mer om Johan Fredriks og hans ekteskap og barn.
26 e
Marie Magdalena(e) Johansd. Hildonen
Født Rustefjelbma Øvre
09.09.
1877
14.10.
1877
09.10.
1880
35
26 f
Oskar Johansen Hildonen
Født Rustefjelbma Øvre, gift med Olga Severine Jakobsdr. Lettola, f. 1882, bosatt i Vadsø, Vesisaari, Finnmark
10.12.
1880
13.03.
1881
1902 31.01.
1957

36

37

26 g

Hans Gustav Johansen Hildonen
Født Rustefjelbma Øvre, konfirmert Tana,

I.gang: gift i Kirkenes medGjertrud Gurine Gulbrandsen, f 21.05.1872, Målselv, Troms, død 21.12.1916, Kirkenes (3 barn).
II. gang: med Marie Alesandra Bergesen Ingebriksen, f. 12.04.1893, Langfjord, Kirkenes (2 barn)

27.05.
1882
26.06.
1882
24.06.
1900

I.gang:
?

II.gang:
17.06.
1919

38
26 h
Richard Johansen Hildonen
født Rustefjelbma Øvre, konfirmert Nessby, gift i Vadsø med Anna Eugenie Hellistä (Helisten), f. 19.11.1887, Gulneselv, Vadsø. (3 barn)
08.06.
1884
25.10.
1884
1900 28.06.
1908
27.11.
1961
26 i
Grethe Johanne Johansd. Hildonen
født Rustefjelbma Øvre, konfirmert i Tana, øvrige opplysninger ukjent.
21.08.
1886
04.09.
1887
29.06.
1902
   

39

40

26 j
Sofie Matilde Johansdr. Hildonen
født Rustefjelbma Øvre, konfirmert i Tana, barn med Harald Arnes., f. Sørkjosen, Troms 1888 (1 datter), gift den 13.09.1914 i Tana med Kasper Edvin Wallum, f Berlevåg 02.05.1887, (1 datter). det øvrige ukjent.
23.03.
1889
21.08.
1886
21.08.
1886
13.09.
1914
 
26 k
Emma Karoline Johansdr. HIldonen
født i Rustefjelbma Øvre, konfirmert i Tana, det øvrige ukjent.
07.05.
1892
27.05.
1892
23.06.
1907
   
   
  Siden er flyttet til linkene under:
 

Les mer om Anna Karoline Mikkelsdatter Poikela via denne linken.

15i2d-3 a Sofie Viktoria Jakola Løfgren via denne linken.


  Her er linker til flere sider og slekt og familie:
til Hiltuen fra Suvannon kylä Suvanto (1. og 2. generasjon) ;
til tredje generasjon Hiltuen fra Suvanto;
til fjerde generasjon Hiltunen fra Suvanto;
til femte generasjon Hiltunen fra Suvanto;
til (del II) sjette generasjon Hiltunen fra Suvanto med bl.a. etternavent Poikila med mer;
til syvende generasjon, søskene til Johan Daniel i Norge;
itil søskene til Johan Fredrik, Johan Daniels sine barn og deres ekteskap og barn;
til siden om Johan Fredrik Hildonen sine to ekteskap og om min mor;
til siden om Sofie Konstanse, Johan Fredriks Hildonens andre kone og min mors mor;
om slektens gang og noen bilder;
om min mor Selma og kriksårene og oppveksten ;
om mine foreldre Kristian (Kisse) og Selma og min bror og meg ...
flere sider og linker
Til  
   
   
 
  i
  i